På Ljosheim ønsker vi at hver enkelt skal kunne finne sin plass i fellesskapet og bidra på de områdene man føler seg vel med og kjenner kall til. Derfor har vi opprettet ansvarsgrupper.

Vi håper at flest mulig vil melde seg på en eller flere av gruppene. Det gjøres via denne lenken. Eventuelt kan du ta kontakt med noen i styret. Pr. i dag har vi følgende grupper:

  • Møteleder (lede møter, treffpunkt, fester etc)
  • Møtevert (ønske velkommen, koke kaffe, tenne lys, pynte etc)
  • Forbønnstjeneste (være tilgjengelig under/etter møter for forbønn)
  • Lyd og bilde (styre det tekniske under samlinger)
  • PR (Annonsere arrangment, ta bilder, lage artikler/filmer om livet på bedehuset)
  • Musikk og lovsang (spille instrument, være forsanger på samlinger)
  • Diakoni (gå på besøk til syke og eldre)
  • Arbeid med barn og ungdom
  • Vedlikehold (alt mulig praktisk som er nødvendig for å holde huset i stand)
  • Renhold (regelmessig renhold)

Hver gruppe forholder seg til bedehusstyret, men ordner seg ellers på egen hånd. Oppgavene fordeler innbyrdes. Den enkelte er naturligvis ikke nødt til å gjøre alt. Det er mulig å spisse engasjementet inn på visse oppgaver. Eventuelle ønsker og forbehold kan føres opp i påmeldingen.

Påmelding til ansvarsgrupper