2.februar 2023 var det trommet sammen til årsmøte på Ljosheim. En fin forsamling var møtt opp og fikk med seg andakt, årsmelding, informasjon om driften og samtale om virksomheten. I tillegg ble det som vanlig avholdt valg over nye styremedlemmer.

Odd Erik leste fra Daniels bok om en mann som stanset opp tre ganger daglig for Herrens åsyn. Vi ble bedt om å se for oss duen, hvor stakkato den beveger seg når den går. Det er fordi den må stå stille for å kunne fokusere. Sånn er det med duen, og sånn er det med oss. Også vi skulle stanse opp på det jevne og tenke over hva som er viktig i livet.

Hans-Jakob ledet samlingen og var også den som dro oss gjennom økonomien sammen med Ivar som har ført regnskapet. Alt i alt gir fjoråret et overskudd på nær hundre tusen, vel å merke med overførsel fra diverse byggekontoer etter at bygget var landet. Samtidig har vi også hatt ekstraordinære investeringer som heller ikke vil bli gjengs.

En stor takk til Hans-Jacob, Tordi og Leon som har vært med i styret frem til nå. Og velkommen til Jøran, Mykola, June og Elisabeth som kom inn som nye. Vi er også glade for at Odd Erik og Svein Tore tok gjenvalg til en ny periode.

Her kan du se hele styret.
Her kan du lese referat og årsmelding.