Det kristne budskapet har håp i seg – både her og der, og nettopp det er det gruppen Frihals vil formidle på Ljosheim søndag 13.mars. kl. 11:00. 

Konserten arrangeres i samarbeid med Norea Mediemisjon. Den er gratis med mulighet for å gi kollekt. Underveis vil det også bli en presentasjon av det spennende filmprosjektet «Arven etter Adam» – en animasjonsserie om den kristne frelseshistorien.

VELKOMMEN!