Dugnad

Nye Ljosheim hadde ikke vært mulig uten dugnad. Derfor er vi takknemlige for alle som på en eller annen måte er med og tar i et tak. Vi har organisert dugnaden i fire grupper og fordelt disse på hver sine datoer. Hver gruppe har hver sin leder/kontaktperson. Oppdateringer og meldinger legges ut på egen Facebook-side.

Står du ikke oppført på noen liste, men allikevel har lyst til å bidra, er du hjertelig velkommen, enten det er fast eller når det måtte passe.