Kristendommen er så enkel at selv et barn kan forstå dens hovedsaker. Samtidig har den det vakre med seg at det alltid er mer å oppdage og flere ting å glede seg over. Det er mulig å trenge enda dypere inn i evangeliet. Nettopp påsken kan være tiden for slikt.

På Ljosheim var det blant annet satt opp påskemøter i samarbeid med andre lokale bedehus. Taler på disse var Svein Helge Bergfjord, og emnet var "De fire hoved-offer i 3.Mosebok". Nå er disse samlingene naturligvis blitt avlyst, men talene vil allikevel bli gjort tilgjengelige her på Ljosheim.no, både i skriftlig og muntlig form. Serien er delt inn i fem deler, og de vil bli publisert etterhvert som vi skrider inn i høytiden.

Utgivelsesplan:

  • Lørdag før palmesøndag: Del 1 - Innledning
  • Palmesøndag:  Del 2 - Brennofferet
  • Tirsdag i påsken: Del 3 - Matofferet
  • Torsdag i påsken: Del 4 - Takkofferet
  • Langfredag: Del 5 - Syndofferet

 

Taleopptak


Artikler


DEL 1 – Innledning

DEL 2 – Brennofferet.

DEL 3 – Matofferet

DEL 4 – Takkofferet

DEL 5 – Syndofferet

 


Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø er født 17. juli 1995 og er oppvokst i Kopervik. Han har utdannet seg til historiker ved Universitet i Stavanger og har vært aktiv i ulike kristne sammenhenger siden 2012. Han er styreleder for Norsk Bedehusmuseum på Fosen bedehus, leder for Vest-Karmøy yngre lokalhistoriske forening og har de siste to årene reist som frivillig predikant for Det Norske Misjonsselskap, område Haugaland. Til vanlig er han aktiv på bedehuset Ljosheim, Sævelandsvik, hvor han også har vært en del av Ljosheim Ungdomsforenings styre siden høsten 2018. Nå studerer han praktisk pedagogisk utdanning ved Universitet i Stavanger og ser frem til å tiltre som lærer om det dukker opp en passende stilling.