Det nye bedehusstyret

Mange tok turen ned til bedehuset for å stemme inn nye styremedlemmer. Vi er takknemlige for engasjementet. Valget ble jevnt og fint, og vi har fått et flott sammensatt styre.

Odd Erik, Tordi, Svein Tore og Hans-Jacob er valgt inn som faste styremedlemmer for to år, og Leon og Jonar er vara for ett år. Totalt ble det avlagt 57 stemmer.

Det nye styret blir dermed seende slik ut:

 • Nina Eide Kristoffersen
 • Borghild Lindeflaten
 • Ronny Tangen
 • Odd Erik Eriksson
 • Tordi Marie Hellestveit
 • Svein Tore Mannes
 • Hans-Jacob Reinlund Sæther
 • Leon Ånensen (vara)
 • Jonar MacKinnon Hemnes (vara)

En stor takk til de som har tatt på seg denne viktige oppgaven. Må vi alle støtte dem i forbønn og samarbeid. Samtidig retter vi også en takk til de som nå trer ut av styret: Lars, Elisabeth, Jorunn, Lene, Jon Ivar og Eivind.

Årsmøte og valg av nye styremedlemmer

På grunn av korona-situasjonen er det dessverre ikke mulig å gjennomføre annonsert årsmøte på ordinært vis. Det vil komme en generalforsamling etterhvert når myndighetenes retningslinjer åpner for det.

Imidlertid blir det avholdt valg av nye styremedlemmer nå. Det vil foregå på den måten at man fyller ut en stemmeseddel hjemme eller på Ljosheim som man så leverer i en kasse på Ljosheim (inne i 1.etg) i tidsrommet:

onsdag 27.jan. fra kl. 18.00 til 20.00.

Vi skal ha inn 4 nye styremedlemmer + 2 vara. Minst én av de faste må være kvinne. De fire som får flest stemmer blir ordinære styremedlemmer (to år), mens de to neste blir vara (ett år). Vi oppfordrer alle Ljosheim-venner til å være med å stemme. En stor takk til de som har sagt seg villige til å stille som kandidater.

Avstemming

Skriv 4 navn på en lapp, 3 menn + 1 kvinne, brett den én gang, og lever på Ljosheim i oppgitt tidsrom:

Kandidater:

 • Odd Erik Eriksson
 • Tordi Marie Hellestveit
 • Jonar MacKinnon Hemnes
 • Svein Tore Mannes
 • Hans-Jacob Reinlund Sæther
 • Leon Ånensen

Eksisterende styre vil være til stede i oppgitt tidsrom. Det vil også ligge lapper/penner i lokalet om man vil fylle ut der og da. Valget er sikkert og anonymt - kassen med stemmesedler vil stå urørt frem til kl. 20.00. Da telles stemmene opp, og resultatet blir kunngjort her på hjemmesiden.


 

Status eksisterende styre:

Forsetter:

 • Nina Eide Kristoffersen
 • Borghild Lindeflaten
 • Ronny Tangen

Går ut:

 • Lene Ånensen Heng
 • Elisabeth Knutsen Sjøen
 • Jon Ivar Sund
 • Eivind Ånensen
 • Jorunn Sjøen Lende (vara)
 • Lars Reinlund (vara)

Vi sang julen inn ute – se video

Sånn måtte det bli dette året. Vår tradisjonelle julekonsert kom midt i sluttspurten på Nye Ljosheim og langt inn i en global virusepidemi. Det gikk fint allikevel. Vi sang like godt julen inn ute.

Nær 200 mennesker, små som store, gikk i fakkeltog fra skolen ned til bedehuset. Vakkert! Der var en scene blitt rigget i hu og hast for bare noen timer siden. Vegger og tak, lys og engler, ledninger og høytalere. Mørke skyer hadde truet hele dagen, men de få dråpene som falt underveis var knapt merkbare.

Barnekoret åpnet med to flotte sanger, før Helene Hellestveit gav oss gåsehud på ryggen og julestemning i hjertet. Lovsangsteamet ledet oss i allsangen, og David Fjeldskår holdt andakt om Kristus som kom. Til slutt satte Lars Bårdsen med band et flott og ordentlig punktum for arrangementet.

 

Her kan du se en liten filmsnutt satt sammen av forskjellige mobilklipp fra kvelden:

Generalforsamling på Nye Ljosheim

Det har skjedd! Vi har prøvesittet Nye Ljosheim. At byggekomitéen ba styret om å innkalle til ekstra ordinær generalforsamling var ikke overraskende. At de ønsket å avholde den i nybygget, derimot var. En gledelig milepæl!

Datoen var 5.oktober 2020, og nestformann Nina fikk æren av å ønske velkommen til første samling noensinne i den gryende møtesalen. De gamle og velbrukte stolene var plassert rundt på spongulvet i et etterhvert så velkjent corona-mønster. Omtrent alle vegger var gipset, kilometervis med elektrikkerrør lagt, taket klargjort for sprøyteisolering og til og med scenen påbegynt.

Bakerst stod et dekket kaffe- og matbord. Helt fremme, på veggen bak scenen, lyste en klargjort presentasjon mot oss. Snart satt vi og hørte på vår aller første andakt der inne. Lars snakket fint om å være Kristi ambasadører. Og Ljosheim – det skal være som en ambassadebygning. Etterpå ble et sammendrag av spørreundersøkelsen fra i vår presentert. Generelt er trenden at man ønsker inkludering, fellesskap, samordnet arbeid, solid forkynnelse og ivaretakelse av tradisjoner sammen med nytenkning.

Byggekomitéen tok oss med inn i status og fremdrift for prosjektet. En ufattelig innsats er gjort, både av betalte tømrere og ikke minst av alle som har bidratt med dugnad så langt. Vi er godt i rute, omtrent som planlagt. Men som byggeleder Røthing sa: Vi vil ikke at folk skal falle om i målområdet. Vi kan bli ferdig til jul, men stresser ikke alt for mye med akkurat det.

Elise og Katrine presenterte på vegne av interiørkomitéen fargevalgene som er gjort, både på vegger, gulv, stoler og salonger. Kristendom har i seg mye fred og harmoni, og dette har de sannelig klart å gjenspeile i fargesammensetningen. Det var som om skuldrene senket seg av bare å være til stede under gjennomgangen. Vi gleder oss til resultatet.

Økonomisk ligger vi svært bra an. Budsjettert kostnadsramme var opprinnelig på 5.976.500,-. Etter oppdatert bokføring og re-kalkulerte restkostnader, viste May Bente at vi fortsatt er innenfor rammen med utrolig nøyaktighet. Mon tro hva de 4.000,- som vi har igjen skal brukes til? Angående innkommende gaver, gjenstår noe av det forespeilte, men Hans-Jacob betrygget oss med at vi er i rute og muligens vel så det. Vi skjønner at komitéene vet hva de holder på med.

Det kan bli kostbart å gjøre inngrep i fremtiden, og det er derfor viktig tenke seg godt om underveis, kanskje til og med snu seg litt rundt. Byggekomitéen presenterte tre forslag til avstemming:

 • A: Gjennomføre prosjektet som planlagt innenfor tidligere vedtatte kostnadsramme.
 • B: Byggteknisk oppgradering med luft-til-vann-varmepumpe, bedre ventilasjonsanlegg og eikespiler tre steder. Kostnad kr. 321.250,-
 • C: Som B + innredningsmessig oppgradering med ekstra suppleringsstoler, glass-foldedør til tilleggssal og kamera for kringkasting til kjeller. Kostnad kr. 200.000,-

Alternativ C ble valgt med 45 av 50 stemmer. Du kan lese mer om vedtaket her.

Støtte til byggeprosjektet

Som dere alle sikkert har registrert går det nå godt framover med å reise nye Ljosheim. Snekkerarbeidet er kommet godt i gang, og vi ser konturene av et fantastisk bygg reise seg. Byggeprosjektet er gjort mulig gjennom gaver fra mange som er glade i Ljosheim.

Vi er nå inne i en fase av prosjektet hvor mye av kostnadene påløper. Det er derfor sendt ut mail til de som tidligere har tegnet seg for gavebeløpet med informasjon om innbetaling. Dersom du har gitt tilsagn om gave, men ikke fått mail, så ta kontakt med Hans Jacob Reinlund Sæther.

Det er også mulig for nye givere å støtte prosjektet, enten med engangsbeløp eller månedsbeløp. Alle tilsagn om gaver behandles kun av en person og er ellers anonyme. Det er mulig å få innberettet gave som fradragsberettig ihht skattereglene for gave til frivillige organisasjoner. Ønsker du å gi gave eller få informasjon om hvordan du betaler inn eller får skattefradrag, ta kontakt med Hans Jacob Reinlund Sæther på 918 68 297

Barne- og ungdomsarbeidet

Vi er svært takknemlige for alle som bidrar på mange forskjellige måter på Ljosheim. Det hadde ikke vært mulig å drive som vi gjør uten denne innsatsen. Nå ønsker vi å samle flest mulig av de som er, eller ønsker å bli, engasjert i barne- og ungdomsarbeidet vårt. 

Johannes Olsen i Indremisjonssamskipnaden kommer til oss fredag 19.06. kl. 17.00 for å fortelle om ungdomsarbeidet på de bedehusene som er tilsluttet deres organisasjon. Det vil bli informasjon om og samtale omkring disse viktige tingene.

Nå har vi jo ikke eget hus, og barneskolen er heller ikke mulig å bruke i disse tider. Derfor blir arrangementet på Danielsen Ungdomsskole på Vea. Samlingen vil vare omlag 3 timer, og det blir servering av både varm mat og kald drikke - og naturligvis kaffe ++.

Arrangementet er helt åpent, og du er velkommen selv om du ikke har direkte tilknytning til noe arbeid på Ljosheim.

VELKOMMEN!

Undersøkelse – Deg og Ljosheim

Det er fint å få sagt hva man tenker, men det er ikke alltid så lett å få det til. Derfor har bedehusstyret nå lagt ut en undersøkelse hvor akkurat det er mulig. Vi håper at alle som regner seg som tilhørende til Ljosheim vil ta seg tid til å svare. Samtidig setter vi stor pris på om også andre vil delta. Kanskje har du lyst til å gå mer på Ljosheim i fremtiden? Da er du velkommen til det.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i ordinær drift på bedehuset og ikke slik som det er i disse corona-tider og byggetider. Besvarelsene er anonyme, og det vil ikke på noen måte fremkomme hvem som har svart så lenge man ikke skriver noe sporbart av egen vilje. Resultatet vil bli behandlet og analysert internt i bedehusstyret.

 

Lysglimt i disse tider

Mange menigheter har allerede gjort det - lagt ut opptak av møter og slikt. Det er dyrebart i disse tider hvor vi er avskåret fra å samles på ekte. Vi er takknemlige for alt godt som blir gjort tilgjengelig for oss alle på denne måten. Vi på Ljosheim ønsker også å bidra i dette.

Vi vil prøve å legge ut korte videoandakter (5-10 min), holdt av mennesker som har tilknytning til Ljosheim. I utgangspunktet satser vi på to ganger i uken, og andaktene vil bli publisert på Facebook mandag og torsdag. Naturligvis vil de ligge ute en stund slik at man kan se dem når det måtte passe.

I tillegg vil de bli lagt ut her på hjemmesiden vår. Du finner dem under Lysglimt. Og det er nettopp det vi ønsker at de skal være - et streif av lys fra ham som virkelig er Verdens Lys.

 

Hanne Reinlund Sæther er førstemann ut med den spennende serien: Kva gjorde Jesus? Følg med, følg med!

 

Påskemøter i tekst og tale

Kristendommen er så enkel at selv et barn kan forstå dens hovedsaker. Samtidig har den det vakre med seg at det alltid er mer å oppdage og flere ting å glede seg over. Det er mulig å trenge enda dypere inn i evangeliet. Nettopp påsken kan være tiden for slikt.

På Ljosheim var det blant annet satt opp påskemøter i samarbeid med andre lokale bedehus. Taler på disse var Svein Helge Bergfjord, og emnet var "De fire hoved-offer i 3.Mosebok". Nå er disse samlingene naturligvis blitt avlyst, men talene vil allikevel bli gjort tilgjengelige her på Ljosheim.no, både i skriftlig og muntlig form. Serien er delt inn i fem deler, og de vil bli publisert etterhvert som vi skrider inn i høytiden.

Utgivelsesplan:

 • Lørdag før palmesøndag: Del 1 - Innledning
 • Palmesøndag:  Del 2 - Brennofferet
 • Tirsdag i påsken: Del 3 - Matofferet
 • Torsdag i påsken: Del 4 - Takkofferet
 • Langfredag: Del 5 - Syndofferet

 

Taleopptak


Artikler


DEL 1 – Innledning

DEL 2 – Brennofferet.

DEL 3 – Matofferet

DEL 4 – Takkofferet

DEL 5 – Syndofferet

 


Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø er født 17. juli 1995 og er oppvokst i Kopervik. Han har utdannet seg til historiker ved Universitet i Stavanger og har vært aktiv i ulike kristne sammenhenger siden 2012. Han er styreleder for Norsk Bedehusmuseum på Fosen bedehus, leder for Vest-Karmøy yngre lokalhistoriske forening og har de siste to årene reist som frivillig predikant for Det Norske Misjonsselskap, område Haugaland. Til vanlig er han aktiv på bedehuset Ljosheim, Sævelandsvik, hvor han også har vært en del av Ljosheim Ungdomsforenings styre siden høsten 2018. Nå studerer han praktisk pedagogisk utdanning ved Universitet i Stavanger og ser frem til å tiltre som lærer om det dukker opp en passende stilling.

Tryggare kan ingen vara

Det er litt av en tid vi lever i. Butikker, skoler og flyplasser er stengt. Også utallige kirker og bedehus har måttet lukke dørene, slik også på Ljosheim. Vi forholder oss til de retningslinjene som myndighetene til enhver tid gir - og ser frem til andre dager.

I mellomtiden finnes det mange muligheter. Flere menigheter i området har live-sendinger. Ellers finnes det mange gode opptak og ressurser på nettet. På våre nettsider vil du også finne noen nyttige lenker.

Nå har Elise skrevet et vakkert vitnesbyrd ut fra sangen "Tryggare kan ingen vara", noe vi virkelig behøver å høre i denne tiden. Les andakten her.