Det er fint å få sagt hva man tenker, men det er ikke alltid så lett å få det til. Derfor har bedehusstyret nå lagt ut en undersøkelse hvor akkurat det er mulig. Vi håper at alle som regner seg som tilhørende til Ljosheim vil ta seg tid til å svare. Samtidig setter vi stor pris på om også andre vil delta. Kanskje har du lyst til å gå mer på Ljosheim i fremtiden? Da er du velkommen til det.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i ordinær drift på bedehuset og ikke slik som det er i disse corona-tider og byggetider. Besvarelsene er anonyme, og det vil ikke på noen måte fremkomme hvem som har svart så lenge man ikke skriver noe sporbart av egen vilje. Resultatet vil bli behandlet og analysert internt i bedehusstyret.