Mesteren er her og kaller på deg


Av Siv Marit Langåker, 11.november 2019

"MESTEREN ER HER OG KALLER PÅ DEG" (Joh.11:28)

Dette var beskjeden Maria fekk av si syster.

Dei samme orda lyder også i dag, til deg, som eingong levde nær Jesus. Det er ikkje det at du ikkje er glad i Jesus lenger, men travelheten, og kvardagslivet har heilt tatt plassen.

Der er ikkje rom for Jesus. Slik var det var også den julenatta for lenge sidan, då Jesus kom til denne jord.

Nå står Han her og spør etter deg, Han vil så gjerne berike ditt liv, Han har bruk for deg, Han vil så gjerne velsigne deg.

Også til deg, som ynskjer så inderlig å ha med Jesus å gjera, du er så venta på, av Ham som kjenner deg, som veit om alt, som kjenner til livet ditt. KOM! Mesteren er her og kaller på akkurat deg.

Du er ei perle for Jesus, ei perle med stor verdi, Jesus leid døden på korset, for å kjøpa perla si.

"For Jeg vet hvilken tanker Jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp." (Jer.29:11)

Amen.

 


 


 

Vitnesbyrd

Bibelen på nett

 Studieverktøy

 Opptak av taler

 Kristen tro


Om eksterne lenker
Ljosheim bedehus går ikke god for alle syn, påstander eller teologiske tolkninger på eksterne lenker.
Om synspunkter
Andakter, vitnesbyrd o.l. representerer den enkelte forfatters synspunkt og ikke nødvendigvis hele forsamlingens.