Tryggare kan ingen vara


Av Elise Bro Lerstøl Muff, 26.mars 2020

"Tryggare kan ingen vara, än guds lille barneskara"

Dette sier jeg til meg selv hver dag og føler meg trygg. Det er spesielle tider vi er inne i – verden er snudd opp ned de to siste ukene. Alt det hverdagslige og trygge føles så langt borte – nå er det bare corona som gjelder.

Tenk at vi skulle savne de hverdagslige tingene så mye, ting som vi til vanlig ikke husker å sette pris på: besøke venner, gi folk en klem, gå på møter og slippe å passe på avstand hvis man tilfeldigvis treffer noen når man går tur. For det er heldigvis fortsatt lov å gå tur. 😉

Det er mange som er redde og bekymret nå, og til dere vil jeg minne om disse linjene i sangen «Tryggare kan ingen vara, än guds lille barneskara». Vi skal få lov til å være trygge hos Jesus. Han holder godt rundt oss og der er det godt å være. Han står med utstrakte armer og venter på at vi skal komme til ham.

-

Tryggare kan ingen vara,
Än Guds lilla barnaskara,
Stjärnan ej på himlafästet,
Fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar,
Uti Sions helga gårdar,
Över dem Han sig förbarmar,
Bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka,
Skall utur Hans hand dem rycka,
Han vår vän för andra vänner,
Sina barns bekymmer känner.

Gläd dig då, du lilla skara,
Jakobs Gud skall dig bevara,
För Hans vilja måste alla,
Fiender till jorden falla.

Vad Han tar och vad Han giver,
Samme Fader Han dock bliver,
Och Hans mål är blott det ena,
Barnets sanna väl allena.

(Lina Sandell)


 


 

Vitnesbyrd

Bibelen på nett

 Studieverktøy

 Opptak av taler

 Kristen tro


Om eksterne lenker
Ljosheim bedehus går ikke god for alle syn, påstander eller teologiske tolkninger på eksterne lenker.
Om synspunkter
Andakter, vitnesbyrd o.l. representerer den enkelte forfatters synspunkt og ikke nødvendigvis hele forsamlingens.