Troens hvile


Av Torgeir Lauvås, 12.01.2020

Vi mennesker er skapt av Gud. Han lengter etter å få omsorgsretten til hver og en av oss, mens mange av oss mennesker tenker at vi klarer oss best selv og trenger ingen Gud i våre liv.

Mange mennesker kan kjenne på en falsk trygghet selv om de er uten Gud og uten håp i livet. De har ikke fått den forankring som troen på Jesus er for et menneskes tanke og sinn. De som har levd et liv der de i noen tider har satt sin lit til rikdom og egen styrke, men som også har opplevd andre tider med avhengighet av Gud, er i stand til å sammenligne. Salme 62,2 sier: «Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra ham». Dette var den mektige kongen Davids konklusjon.

En fin måte å illustrere hvilken forskjell det er på å tro på en stor Gud og legge sin hjelpeløse hånd i hans streke armer, og det å leve uten ham, er å tenke på kompassnåla. Den kan svive rundt og peke i alle retninger, men den slår seg ikke til ro utenom hvis den peker nordover. Et dikt som kalles «Troens hvile» sier det på denne måten:

Som kompassnålen still kun hviler
i sitt rette leie i nord,
så vil sjeler som fredløse iler
kun få fred i Gud og hans Ord.

Ei i følelsens skiftende vanne
du ankeret kaste må.
Da du ganske sikkert vil strande
når stormene raser på


 

Vitnesbyrd

Bibelen på nett

 Studieverktøy

 Opptak av taler

 Kristen tro


Om eksterne lenker
Ljosheim bedehus går ikke god for alle syn, påstander eller teologiske tolkninger på eksterne lenker.
Om synspunkter
Andakter, vitnesbyrd o.l. representerer den enkelte forfatters synspunkt og ikke nødvendigvis hele forsamlingens.