Hadde vi ikke nylig årsmøte? Tiden flyr, og plutselig var det tid for nytt. Det har vært et begivenhetsrikt år med fine møter og mange aktiviteter, men også generalforsamlinger, styremøter, komitémøter og mye annet. Midt i en travel periode var der derfor ekstra gledelig at vi denne gangen fikk et reelt valg til det nye bedehusstyret. Vi hadde rikelig med kandidater. Det gleder og inspirerer.

Kveldens andakt handlet om Jerusalems murer. Disse var jo ment å beskytte det utvalgte folket i hine dager. Men det var ikke bare den gang - også i dag behøver Guds forsamling noen murer omkring seg - ikke som tvangstrøye, men som beskyttelse. Naturlig nok vil det alltid være en viss forskjell på innenfor og utenfor. Det er jo litt av poenget. Men en mur er meningsløs om den ikke har en port, og slike var det mange av omkring Jerusalem. Også vi ønsker å ha slike porter hvor vi ønsker hjertelig velkommen inn.

Kasserer la frem et ryddig og fint regnskap, og formann i byggekomité gav oss status på Nye Ljosheim. Alt går som det skal, og riving av eksisterende bygg er nært forestående. Allerede førstkommende lørdag blir stillaset satt opp slik at vi kan begynne å plukke ned. Akkurat denne dagen blir det "fritt oppmøte" - har du anledning til å være med, er vi takknemlige for det.

Det ble også lagt frem et forslag om en mindre endring i statuttene. Disse strekker seg langt tilbake i tid, og vi er stolte av dem. En av paragrafene omhandler fundamentet som virksomheten er bygget på. I ti punkter omtales slikt som bibelens troverdighet, treenigheten, frelsesverket og andre viktige saker. Du kan lese alle sammen her.

Imidlertid er det gjort noen tanker om at innledningen bør oppfordre til lojalitet, mer enn samvittighetsfull overbevisning. I praksis har det hittil fungert fint som det har vært, og det ville det sikkert gjort videre også. Men nå som vi har fått ny nettside hvor vi også ønsker å synliggjøre vårt ståsted, falt det naturlig å se på disse tingene. Forsamlingen stemte ja til å ta dette opp til ny avstemning på neste generalforsamling.


Det nye bedehusstyret:

  • Borghild Lindeflaten Nilsen
  • Nina Kristoffersen
  • Eivind Ånensen
  • Ronny Tangen
  • Jon Ivar Sund
  • Elisabeth Sjøen
  • Lene Ånensen Heng
  • Lars Reinlund (vara)
  • Jorunn S. Lende (vara)

Forslag til endring i statutter:

§2 Huset kan til enhver tid benyttes til vekkende og oppbyggende møter av enkeltpersoner og organisasjoner, både lutherske og andre som anerkjenner punktene i §3, både i indre og ytre misjon. Det kan holdes fester og utlodninger og tas opp kollekt til nevnte virksomhet.

§3 Til nevnte bruk i §2 kan huset kun benyttes av personer som her vil virke i overenstemmelse med følgende punkter: