På grunn av den pågående smittesituasjonen med coronavirus, har styret på Ljosheim besluttet at alle åpne arrangementer ut mars måned avlyses. Det gjelder både ordinære møter og alt barne- og ungdomsarbeid. Dette på bakgrunn av risikovurderinger og de siste restriksjoner fra Karmøy kommune.

Ljosheim ønsker å ta på alvor de retningslinjer som gis fra helsemyndighetene. Vi vil komme tilbake med oppdateringer når det blir aktuelt.