Det kom sent, men godt, årsmøtet anno 2021. Det ble også vår aller første offisielle samling i nytt hus. Naturlig nok ble akkurat det hovedfokuset, kombinert med forslag og tanker om tiden som kommer.

 

Vår nye formann, Hans-Jacob, ledet oss med stø hånd gjennom kvelden. Miriam sang, og Marton spilte til allsangen. Vi følte oss straks som hjemme. Men så var vi også det - hjemme. Odd Erik holdt en fin og tankevekkende andakt fra Esras bok om det tempelet som i hin tid ble reist. "Byggearbeidet er ferdig - men vi er ikke det". Vi går spennende tider i møte.

Byggeleder Leiv Røthing uttrykte begeistring og varm takknemlighet over prosjektet. "Det som har gjort bygget, må også få danne fundamentet i arbeidet vårt fremover". Ja, noenlunde sånn sa han det. Interiørkommiteen behøvde ikke å si noe - den utsøkte innredningen taler for seg selv. Borghild presenterte det ordinære årsregnskapet, og May Bente dro oss gjennom byggeregnskapet. I starten så man for seg seks risikoområder. Evalueringen er som følger:

 • Gammelt bygg
  Risiko avdekket og håndtert ved beslutning om nybygg.
 • Krever betydelig dugnadsinnsats
  Velsignet med dyktige fagfolk som har tatt fagansvar. Enorm dugnadsinnsats som også har bygget enda tettere relasjoner mellom folk i forsamlingen.
 • Estimatrisiko
  Har slått til, spesielt siste del av prosjektet. Presise estimat på hovedbolken av arbeider, men underestimert på en del detaljer.
 • Prisrisiko om prosjektet drar ut i tid
  Har slått delvis til, men stor vilje blant leverandører på å stå ved opprinnelige priser eller gi gode nye priser.
 • Mindre gaver og egenkapital enn forutsatt
  Stor givervilje, og egenkapital er høyere enn forutsatt i de mest optimistiske anslagene.
 • Aktivitet i forsamlingen i byggeperioden
  Godt løst ved lån av skolen, og så kom "koronaen". Nytt bygg klart i tide til en forventet gjenåpning av samfunnet.

Noe ble altså dyrere enn forventet. Men så ble også gavene større. Summa summarum sitter vi med et lån omtrent som forespeilet da vedtaket ble gjort.

 

Styret har gjort seg tanker om arbeidet fremover. Søndagsmøtene vil som før utgjøre stammen. Nå har vi anledning til å kjøre møte og søndagsskole parallellt, og derfor vil vi forsøke det, i alle fall på noen av søndagene. Ellers blir det treffpunkt, ungdomsmøter, "drøseplassen", Alpha, bønnemøter, barnearbeid, korøvelser, foreninger, bibelundervisning og mere med. Møtehelger og møteuker vil det også bli, gjerne én gang hver måned.

Det er startet en prosess omkring ansvarsgrupper på huset. Frem til i dag har vi hatt grupper som har hatt ansvar for hver sin måned. Nå vil det gjøres et forsøk med "interessegrupper". Det vil si at man kan melde seg til de oppgavene man føler seg komfortabel med. Pr. nå er det tenkt på følgende:

 • Regi - langtidsplanlegging (styret), tema, talere, sangkrefter etc.
 • Møteledelse
 • Møtevert, velkomst, kaffi
 • Bønn
 • Barn og unge
 • Lyd, lys, bilde
 • Musikere
 • Vedlikehold og renhold
 • PR - annonser, Facebook, Insta etc.
 • Diakoni

Her er det altså plass til alle, og alle er viktige. Ta gjerne kontakt med Hans-Jacob (918 68 297) eller en annen i styret om du vil melde deg til tjeneste i én eller flere av disse gruppene. Det vil være kjærkomment.