Barne- og ungdomsarbeidet

Vi er svært takknemlige for alle som bidrar på mange forskjellige måter på Ljosheim. Det hadde ikke vært mulig å drive som vi gjør uten denne innsatsen. Nå ønsker vi å samle flest mulig av de som er, eller ønsker å bli, engasjert i barne- og ungdomsarbeidet vårt. 

Johannes Olsen i Indremisjonssamskipnaden kommer til oss fredag 19.06. kl. 17.00 for å fortelle om ungdomsarbeidet på de bedehusene som er tilsluttet deres organisasjon. Det vil bli informasjon om og samtale omkring disse viktige tingene.

Nå har vi jo ikke eget hus, og barneskolen er heller ikke mulig å bruke i disse tider. Derfor blir arrangementet på Danielsen Ungdomsskole på Vea. Samlingen vil vare omlag 3 timer, og det blir servering av både varm mat og kald drikke - og naturligvis kaffe ++.

Arrangementet er helt åpent, og du er velkommen selv om du ikke har direkte tilknytning til noe arbeid på Ljosheim.

VELKOMMEN!

Møter på skolen

I omlag ett år fremover vil det på grunn av om- og utbygging ikke være mulig med aktivitet på bedehuset. Men vi er allikevel ikke husløse siden vi er så heldige å få låne både Sevland skole, Sevtun og flere andre steder. Dette er vi takknemlige for.

Jovisst blir det et annerledes år, men hjulene vil allikevel rulle. Møter, fester, konserter og andre lignende arrangementer vil i hovedsak foregå på skolen. I utgangspunktet blir det ordinært møte eller treffpunkt hver søndag, noen ganger også møtehelg.

De ulike barneaktivitetene vil fortrinnsvis foregå på skolen. Guttelaget og Fyrlyset er av og til ute i skog og mark. Musikklaget øver hjemme hos Marton, og Sevlandsgutane har fått lov til å være på Vea bedehus. Bedehusforeningen vil bli avholdt i Annbjørg og Reidars "feriehus" ved Nordvatnet. Likedan har Kari og Leiv Åge stilt sjøhuset sitt på Mannes til disposisjon for bønnemøter.

Kabalen er altså gått opp, og vi har tro på at det skal fungere fint. Naturligvis krever dette noe ekstra planlegging og organisering av de ansvarlige. Samtidig skal også arbeid og dugnad på Ljosheim både koordineres og gjennomføres. Men vi går til verket med friskt mot og ser frem til at nye Ljosheim kan avdukes om ett års tid.

Bibelgrupper

Nå er vi straks i gang med en lengre byggeperiode på Ljosheim. Dette fører til færre møter, og for å ivareta fellesskapet og bli bedre kjent med Jesus, ønsker vi å starte med bibelgrupper. Unge som eldre er varmt velkommen.

En bibelgruppe er en uhøytidelig samling hjemme hos noen av lederne. Vi tar gjerne utgangspunkt i en bibeltekst eller et stykke fra en bok. Deretter samtaler vi over kveldens tema - eller helt andre ting. Og selvsagt - en kaffekopp og litt å bite i blir det nok også. Har du vært med på Alpha? En bibelgruppe er ikke så ulik gruppesamlingene der.

Les mer om bibelgrupper her.

Ny nettside

Ljosheim har fått ny og oppdatert nettside. Vi har i flere år hatt glede av forrige løsning, men nå var det altså tid for ny layout. Her ønsker vi å presentere hva bedehuset står for og hvilke aktiviteter som foregår i dets regi.

Planlagte hovedaktiviteter vil fortløpende bli lagt inn i kalenderen. Når det gjelder korøvelser og barnearbeid, vil noe av dette bli annonsert. Om slike arrangement ikke dukker opp i listen, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke skjer noe. Gå gjerne inn på aktivitetssidene og les mer. Der vil du også finne hvem som er kontaktperson for de respektive gruppene. Ikke nøl med å henvende deg til oss om det skulle være noe du vil vite mer om.

Nettsiden er nylig lansert og ikke endelig ferdig. Mer innhold vil legges inn og eventuelle feil vil bli rettet. Kom gjerne med innspill om det skulle være noe.

Når det gjelder tidligere utlagte saker, er de tatt vare på, både nyhetene og kalenderen. Disse finner du i arkivet.