Dagen måtte komme. Men det er ikke fritt for at det var med blandede følelser at det gamle og kjære bygget omsider ble helt jevnet med jorden. En stor innsats var allerede lagt ned for å fjerne kledning, skifer, vinduer og annet som måtte bort før Jøran kunne komme med gravemaskinen. Og når han kom, gikk det fort. I løpet av en lørdag var et av Sevlands landemerker forduftet.

Men nå er det like før et nytt bedehus blir sådd på den samme tomten. Når alle erklæringer og formaliteter var på plass, var kommunen særdeles rask med å gi oss den endelige igangsettingstillatelse. Vi kjenner at det kribler etter å ta fatt. Tømrerarbeider er planlagt å ta til i april/mai, og før den tid skal det skytes, planeres og støpes grunnmur. Vi regner med å være ferdig utvendig til sommeren.

Økonomien har vi god kontroll på, og budsjettet har ingen sprekker så langt. På toppen av det hele har vi fått en raus pengegave av Skudenes & Åkra Sparebank. Mer om dette vil komme etterhvert. I tillegg er vi av et annet firma blitt forært all innvendig belysning. Vi har ikke ord, men er veldig takknemlige. Slik støtte betyr mye for oss.

Her kan du se en flott film som Anna Nag Brekkå laget fra dagen da huset ble revet (skru på lyd).

Du kan lese mer om prosjektet og se bilder fra rivningsarbeidet her.