Ljosheim er revet – se video

Dagen måtte komme. Men det er ikke fritt for at det var med blandede følelser at det gamle og kjære bygget omsider ble helt jevnet med jorden. En stor innsats var allerede lagt ned for å fjerne kledning, skifer, vinduer og annet som måtte bort før Jøran kunne komme med gravemaskinen. Og når han kom, gikk det fort. I løpet av en lørdag var et av Sevlands landemerker forduftet.

Men nå er det like før et nytt bedehus blir sådd på den samme tomten. Når alle erklæringer og formaliteter var på plass, var kommunen særdeles rask med å gi oss den endelige igangsettingstillatelse. Vi kjenner at det kribler etter å ta fatt. Tømrerarbeider er planlagt å ta til i april/mai, og før den tid skal det skytes, planeres og støpes grunnmur. Vi regner med å være ferdig utvendig til sommeren.

Økonomien har vi god kontroll på, og budsjettet har ingen sprekker så langt. På toppen av det hele har vi fått en raus pengegave av Skudenes & Åkra Sparebank. Mer om dette vil komme etterhvert. I tillegg er vi av et annet firma blitt forært all innvendig belysning. Vi har ikke ord, men er veldig takknemlige. Slik støtte betyr mye for oss.

Her kan du se en flott film som Anna Nag Brekkå laget fra dagen da huset ble revet (skru på lyd).

Du kan lese mer om prosjektet og se bilder fra rivningsarbeidet her.

Avlyste aktiviteter

På grunn av den pågående smittesituasjonen med coronavirus, har styret på Ljosheim besluttet at alle åpne arrangementer ut mars måned avlyses. Det gjelder både ordinære møter og alt barne- og ungdomsarbeid. Dette på bakgrunn av risikovurderinger og de siste restriksjoner fra Karmøy kommune.

Ljosheim ønsker å ta på alvor de retningslinjer som gis fra helsemyndighetene. Vi vil komme tilbake med oppdateringer når det blir aktuelt.

Årsmøte 2020

Hadde vi ikke nylig årsmøte? Tiden flyr, og plutselig var det tid for nytt. Det har vært et begivenhetsrikt år med fine møter og mange aktiviteter, men også generalforsamlinger, styremøter, komitémøter og mye annet. Midt i en travel periode var der derfor ekstra gledelig at vi denne gangen fikk et reelt valg til det nye bedehusstyret. Vi hadde rikelig med kandidater. Det gleder og inspirerer.

Kveldens andakt handlet om Jerusalems murer. Disse var jo ment å beskytte det utvalgte folket i hine dager. Men det var ikke bare den gang - også i dag behøver Guds forsamling noen murer omkring seg - ikke som tvangstrøye, men som beskyttelse. Naturlig nok vil det alltid være en viss forskjell på innenfor og utenfor. Det er jo litt av poenget. Men en mur er meningsløs om den ikke har en port, og slike var det mange av omkring Jerusalem. Også vi ønsker å ha slike porter hvor vi ønsker hjertelig velkommen inn.

Kasserer la frem et ryddig og fint regnskap, og formann i byggekomité gav oss status på Nye Ljosheim. Alt går som det skal, og riving av eksisterende bygg er nært forestående. Allerede førstkommende lørdag blir stillaset satt opp slik at vi kan begynne å plukke ned. Akkurat denne dagen blir det "fritt oppmøte" - har du anledning til å være med, er vi takknemlige for det.

Det ble også lagt frem et forslag om en mindre endring i statuttene. Disse strekker seg langt tilbake i tid, og vi er stolte av dem. En av paragrafene omhandler fundamentet som virksomheten er bygget på. I ti punkter omtales slikt som bibelens troverdighet, treenigheten, frelsesverket og andre viktige saker. Du kan lese alle sammen her.

Imidlertid er det gjort noen tanker om at innledningen bør oppfordre til lojalitet, mer enn samvittighetsfull overbevisning. I praksis har det hittil fungert fint som det har vært, og det ville det sikkert gjort videre også. Men nå som vi har fått ny nettside hvor vi også ønsker å synliggjøre vårt ståsted, falt det naturlig å se på disse tingene. Forsamlingen stemte ja til å ta dette opp til ny avstemning på neste generalforsamling.


Det nye bedehusstyret:

 • Borghild Lindeflaten Nilsen
 • Nina Kristoffersen
 • Eivind Ånensen
 • Ronny Tangen
 • Jon Ivar Sund
 • Elisabeth Sjøen
 • Lene Ånensen Heng
 • Lars Reinlund (vara)
 • Jorunn S. Lende (vara)

Forslag til endring i statutter:

§2 Huset kan til enhver tid benyttes til vekkende og oppbyggende møter av enkeltpersoner og organisasjoner, både lutherske og andre som anerkjenner punktene i §3, både i indre og ytre misjon. Det kan holdes fester og utlodninger og tas opp kollekt til nevnte virksomhet.

§3 Til nevnte bruk i §2 kan huset kun benyttes av personer som her vil virke i overenstemmelse med følgende punkter:

Hva julen egentlig handler om

Mange av oss forbinder julehøytid med fred, harmoni, familiehygge og juleevangeliet. Kontrasten kunne vel ikke vært større for soldatene som lå i skyttergravene 24.desember 1914. Krigen hadde allerede vart i 5 måneder og soldatene lengtet hjem.

Det var noe helt annet enn fred de hadde opplevd disse månedene. Døden sneik seg frem både gjennom kuler, flammekastere og gassvåpen. Allerede var over 1 000 000 soldater døde.

Denne kvelden, julaften 1914, hadde noen tyske soldater pyntet skyttergraven både med lys og juletre. En tysk soldat våget å rope ut: «Merry Christmas» til de britiske soldatene. Og ganske raskt kom det svar tilbake: «Frohe Weinachten»...

 

Odd Erik Eriksson har skrevet en vakker og tankevekkende andakt om hva julen egentlig handler om. Les hele andakten her.

Nye Ljosheim blir helt nytt

Atter var det duket for ekstraordinær generalforsamling. Det var jo allerede vedtatt at vi skulle bygge om og bygge nytt - litt av begge deler. Slik er det ikke nå lenger. En enstemmig forsamling vedtok 4.des.2019 å gå inn for byggekomiteens forslag.

Det hadde absolutt latt seg gjøre å fortsette med det opprinnelige prosjektet. De avdekkede fukt- og soppskadene skulle vi nok kunne få bukt med. Men slikt arbeid er ikke gratis, og man kan heller ikke være 100% trygg på hva man ender opp med i andre enden. Vi innså at vi var ved et veiskille.

På bakgrunn av dette, satte de utvalgte seg ned og utformet et tilsynelatende helt nytt prosjekt, men allikevel på noenlunde samme lesten som det forrige. Innvendig var det absolutt til å kjenne igjen, utvendig aldeles ikke. Ronny Tangen har i godt samarbeid med de andre i komitéen gjort en kjempejobb og tegnet et hus som er like funksjonelt som det også er vakkert. Kalkulasjonen er også på plass.

Og prisen? Etterhvert som de flotte bildene rullet over skjermen, sank motet like mye som kronene rullet bak rynkede panner. For dette måtte vel bli kjempedyrt? Dyrere ble det naturligvis, men langt fra slik som fryktet. Omlag 1 million over det opprinnelige prisestimatet var resultatet som ble presentert for de nær 60 fremmøtte. Stemmeresultatet viste at dette så man for seg å håndtere.

Vi er takknemlige for all positiviteten som råder og det gode arbeidet som er lagt ned så langt. Har du lyst til å bidra i prosjektet på en eller annen måte, er vi hjertelig takknemlige for det. Dugnaden er delt inn i fire lag som arbeider på skift - det er selvsagt også mulig å være med sporadisk. Når det gjelder pengestøtte, kan man gi engangssum eller et fast beløp i måneden. Alt som har med gaver å gjøre, behandles konfidensielt.

 • Dugnad - kontakt May Bente Olsen (932 45 615)
 • Pengestøtte - kontakt Hans-Jacob Reinlund Sæther (918 68 297)

Du kan lese mer om prosjektet Nye Ljosheim her.

Vitnesbyrd og slikt

Fra tid til annen vil vi legge ut et vitnesbyrd, en appell, en andakt, et bibelstudie - ikke fra hvem som helst, men fortrinnsvis fra noen som tilhører Ljosheim. Hvorfor gjør vi dette? Litt for å bli kjent med hverandre - mest for å spre evangeliet. På Ljosheim ønsker vi å dele det gode budskapet også med deg.

Har du lyst til å bidra med noe i denne forbindelse, enten det er rettet mot barn, ungdom eller voksne? I så fall - ta gjerne kontakt med administrator.

 


Denne gangen er det Siv Marit Langåker som har noe å si oss om Mesteren som er her og kaller.  Les vitnesbyrdet her.