Det har skjedd! Vi har prøvesittet Nye Ljosheim. At byggekomitéen ba styret om å innkalle til ekstra ordinær generalforsamling var ikke overraskende. At de ønsket å avholde den i nybygget, derimot var. En gledelig milepæl!

Datoen var 5.oktober 2020, og nestformann Nina fikk æren av å ønske velkommen til første samling noensinne i den gryende møtesalen. De gamle og velbrukte stolene var plassert rundt på spongulvet i et etterhvert så velkjent corona-mønster. Omtrent alle vegger var gipset, kilometervis med elektrikkerrør lagt, taket klargjort for sprøyteisolering og til og med scenen påbegynt.

Bakerst stod et dekket kaffe- og matbord. Helt fremme, på veggen bak scenen, lyste en klargjort presentasjon mot oss. Snart satt vi og hørte på vår aller første andakt der inne. Lars snakket fint om å være Kristi ambasadører. Og Ljosheim – det skal være som en ambassadebygning. Etterpå ble et sammendrag av spørreundersøkelsen fra i vår presentert. Generelt er trenden at man ønsker inkludering, fellesskap, samordnet arbeid, solid forkynnelse og ivaretakelse av tradisjoner sammen med nytenkning.

Byggekomitéen tok oss med inn i status og fremdrift for prosjektet. En ufattelig innsats er gjort, både av betalte tømrere og ikke minst av alle som har bidratt med dugnad så langt. Vi er godt i rute, omtrent som planlagt. Men som byggeleder Røthing sa: Vi vil ikke at folk skal falle om i målområdet. Vi kan bli ferdig til jul, men stresser ikke alt for mye med akkurat det.

Elise og Katrine presenterte på vegne av interiørkomitéen fargevalgene som er gjort, både på vegger, gulv, stoler og salonger. Kristendom har i seg mye fred og harmoni, og dette har de sannelig klart å gjenspeile i fargesammensetningen. Det var som om skuldrene senket seg av bare å være til stede under gjennomgangen. Vi gleder oss til resultatet.

Økonomisk ligger vi svært bra an. Budsjettert kostnadsramme var opprinnelig på 5.976.500,-. Etter oppdatert bokføring og re-kalkulerte restkostnader, viste May Bente at vi fortsatt er innenfor rammen med utrolig nøyaktighet. Mon tro hva de 4.000,- som vi har igjen skal brukes til? Angående innkommende gaver, gjenstår noe av det forespeilte, men Hans-Jacob betrygget oss med at vi er i rute og muligens vel så det. Vi skjønner at komitéene vet hva de holder på med.

Det kan bli kostbart å gjøre inngrep i fremtiden, og det er derfor viktig tenke seg godt om underveis, kanskje til og med snu seg litt rundt. Byggekomitéen presenterte tre forslag til avstemming:

  • A: Gjennomføre prosjektet som planlagt innenfor tidligere vedtatte kostnadsramme.
  • B: Byggteknisk oppgradering med luft-til-vann-varmepumpe, bedre ventilasjonsanlegg og eikespiler tre steder. Kostnad kr. 321.250,-
  • C: Som B + innredningsmessig oppgradering med ekstra suppleringsstoler, glass-foldedør til tilleggssal og kamera for kringkasting til kjeller. Kostnad kr. 200.000,-

Alternativ C ble valgt med 45 av 50 stemmer. Du kan lese mer om vedtaket her.