Nå er det like før

Her kan du se bilder fra resultatet etter lørdagens dugnad. Takk til alle som bidro med vasking, rydding, møblering og ellers annet finpuss. Vi kan konstatere – vi har fått nytt bedehus 🙂

 


Generalforsamling på Nye Ljosheim

Det har skjedd! Vi har prøvesittet Nye Ljosheim. At byggekomitéen ba styret om å innkalle til ekstra ordinær generalforsamling var ikke overraskende. At de ønsket å avholde den i nybygget, derimot var. En gledelig milepæl!

Datoen var 5.oktober 2020, og nestformann Nina fikk æren av å ønske velkommen til første samling noensinne i den gryende møtesalen. De gamle og velbrukte stolene var plassert rundt på spongulvet i et etterhvert så velkjent corona-mønster. Omtrent alle vegger var gipset, kilometervis med elektrikkerrør lagt, taket klargjort for sprøyteisolering og til og med scenen påbegynt.

Bakerst stod et dekket kaffe- og matbord. Helt fremme, på veggen bak scenen, lyste en klargjort presentasjon mot oss. Snart satt vi og hørte på vår aller første andakt der inne. Lars snakket fint om å være Kristi ambasadører. Og Ljosheim – det skal være som en ambassadebygning. Etterpå ble et sammendrag av spørreundersøkelsen fra i vår presentert. Generelt er trenden at man ønsker inkludering, fellesskap, samordnet arbeid, solid forkynnelse og ivaretakelse av tradisjoner sammen med nytenkning.

Byggekomitéen tok oss med inn i status og fremdrift for prosjektet. En ufattelig innsats er gjort, både av betalte tømrere og ikke minst av alle som har bidratt med dugnad så langt. Vi er godt i rute, omtrent som planlagt. Men som byggeleder Røthing sa: Vi vil ikke at folk skal falle om i målområdet. Vi kan bli ferdig til jul, men stresser ikke alt for mye med akkurat det.

Elise og Katrine presenterte på vegne av interiørkomitéen fargevalgene som er gjort, både på vegger, gulv, stoler og salonger. Kristendom har i seg mye fred og harmoni, og dette har de sannelig klart å gjenspeile i fargesammensetningen. Det var som om skuldrene senket seg av bare å være til stede under gjennomgangen. Vi gleder oss til resultatet.

Økonomisk ligger vi svært bra an. Budsjettert kostnadsramme var opprinnelig på 5.976.500,-. Etter oppdatert bokføring og re-kalkulerte restkostnader, viste May Bente at vi fortsatt er innenfor rammen med utrolig nøyaktighet. Mon tro hva de 4.000,- som vi har igjen skal brukes til? Angående innkommende gaver, gjenstår noe av det forespeilte, men Hans-Jacob betrygget oss med at vi er i rute og muligens vel så det. Vi skjønner at komitéene vet hva de holder på med.

Det kan bli kostbart å gjøre inngrep i fremtiden, og det er derfor viktig tenke seg godt om underveis, kanskje til og med snu seg litt rundt. Byggekomitéen presenterte tre forslag til avstemming:

  • A: Gjennomføre prosjektet som planlagt innenfor tidligere vedtatte kostnadsramme.
  • B: Byggteknisk oppgradering med luft-til-vann-varmepumpe, bedre ventilasjonsanlegg og eikespiler tre steder. Kostnad kr. 321.250,-
  • C: Som B + innredningsmessig oppgradering med ekstra suppleringsstoler, glass-foldedør til tilleggssal og kamera for kringkasting til kjeller. Kostnad kr. 200.000,-

Alternativ C ble valgt med 45 av 50 stemmer. Du kan lese mer om vedtaket her.

Støtte til byggeprosjektet

Som dere alle sikkert har registrert går det nå godt framover med å reise nye Ljosheim. Snekkerarbeidet er kommet godt i gang, og vi ser konturene av et fantastisk bygg reise seg. Byggeprosjektet er gjort mulig gjennom gaver fra mange som er glade i Ljosheim.

Vi er nå inne i en fase av prosjektet hvor mye av kostnadene påløper. Det er derfor sendt ut mail til de som tidligere har tegnet seg for gavebeløpet med informasjon om innbetaling. Dersom du har gitt tilsagn om gave, men ikke fått mail, så ta kontakt med Hans Jacob Reinlund Sæther.

Det er også mulig for nye givere å støtte prosjektet, enten med engangsbeløp eller månedsbeløp. Alle tilsagn om gaver behandles kun av en person og er ellers anonyme. Det er mulig å få innberettet gave som fradragsberettig ihht skattereglene for gave til frivillige organisasjoner. Ønsker du å gi gave eller få informasjon om hvordan du betaler inn eller får skattefradrag, ta kontakt med Hans Jacob Reinlund Sæther på 918 68 297

Ljosheim er revet – se video

Dagen måtte komme. Men det er ikke fritt for at det var med blandede følelser at det gamle og kjære bygget omsider ble helt jevnet med jorden. En stor innsats var allerede lagt ned for å fjerne kledning, skifer, vinduer og annet som måtte bort før Jøran kunne komme med gravemaskinen. Og når han kom, gikk det fort. I løpet av en lørdag var et av Sevlands landemerker forduftet.

Men nå er det like før et nytt bedehus blir sådd på den samme tomten. Når alle erklæringer og formaliteter var på plass, var kommunen særdeles rask med å gi oss den endelige igangsettingstillatelse. Vi kjenner at det kribler etter å ta fatt. Tømrerarbeider er planlagt å ta til i april/mai, og før den tid skal det skytes, planeres og støpes grunnmur. Vi regner med å være ferdig utvendig til sommeren.

Økonomien har vi god kontroll på, og budsjettet har ingen sprekker så langt. På toppen av det hele har vi fått en raus pengegave av Skudenes & Åkra Sparebank. Mer om dette vil komme etterhvert. I tillegg er vi av et annet firma blitt forært all innvendig belysning. Vi har ikke ord, men er veldig takknemlige. Slik støtte betyr mye for oss.

Her kan du se en flott film som Anna Nag Brekkå laget fra dagen da huset ble revet (skru på lyd).

Du kan lese mer om prosjektet og se bilder fra rivningsarbeidet her.

Nye Ljosheim blir helt nytt

Atter var det duket for ekstraordinær generalforsamling. Det var jo allerede vedtatt at vi skulle bygge om og bygge nytt - litt av begge deler. Slik er det ikke nå lenger. En enstemmig forsamling vedtok 4.des.2019 å gå inn for byggekomiteens forslag.

Det hadde absolutt latt seg gjøre å fortsette med det opprinnelige prosjektet. De avdekkede fukt- og soppskadene skulle vi nok kunne få bukt med. Men slikt arbeid er ikke gratis, og man kan heller ikke være 100% trygg på hva man ender opp med i andre enden. Vi innså at vi var ved et veiskille.

På bakgrunn av dette, satte de utvalgte seg ned og utformet et tilsynelatende helt nytt prosjekt, men allikevel på noenlunde samme lesten som det forrige. Innvendig var det absolutt til å kjenne igjen, utvendig aldeles ikke. Ronny Tangen har i godt samarbeid med de andre i komitéen gjort en kjempejobb og tegnet et hus som er like funksjonelt som det også er vakkert. Kalkulasjonen er også på plass.

Og prisen? Etterhvert som de flotte bildene rullet over skjermen, sank motet like mye som kronene rullet bak rynkede panner. For dette måtte vel bli kjempedyrt? Dyrere ble det naturligvis, men langt fra slik som fryktet. Omlag 1 million over det opprinnelige prisestimatet var resultatet som ble presentert for de nær 60 fremmøtte. Stemmeresultatet viste at dette så man for seg å håndtere.

Vi er takknemlige for all positiviteten som råder og det gode arbeidet som er lagt ned så langt. Har du lyst til å bidra i prosjektet på en eller annen måte, er vi hjertelig takknemlige for det. Dugnaden er delt inn i fire lag som arbeider på skift - det er selvsagt også mulig å være med sporadisk. Når det gjelder pengestøtte, kan man gi engangssum eller et fast beløp i måneden. Alt som har med gaver å gjøre, behandles konfidensielt.

  • Dugnad - kontakt May Bente Olsen (932 45 615)
  • Pengestøtte - kontakt Hans-Jacob Reinlund Sæther (918 68 297)

Du kan lese mer om prosjektet Nye Ljosheim her.

Eventyrlig kick-off

Det var med stor spenning vi bladde om til 2.november i kalenderen. Det var nemlig dagen som var annonsert for lenge siden - helt siden i vår. Det var oppstartsdagen for Nye Ljosheim. Og hvilken dag det ble!

Man kunne nesten tvile på sine egne øyne, for når tiden var inne, var også parkeringsplassen utenfor bedehuset så godt som stuvende full. Oppmøtet var over all forventning. Innenfor startet det hele med en fin samling hvor May Bente ønsket velkommen og gav oss noen gode ord fra bibelen sammen med noen velvalgte ord fra byggekomitéen. Deretter var det Røthings tur til å lose oss i grove drag gjennom prosjektet. Sikkerhet er viktig, trivsel likeså.

God organisering er halve jobben, og slik var det denne dagen. I løpet av noen få timer var rett og slett hele huset ryddet, og med ett var rivningsarbeidet i gang. Først gikk scenen - alle tre lagene. Deretter, eller samtidig, ble veggene i kjelleren flekket rene. Og med ett var inne blitt ute. Veggen mot nord var åpnet - det var kanskje da vi for alvor innså at nå var det ingen vei tilbake. Nå er vi i gang.

En stor takk til deg som er med og bidrar i prosjektet på en eller annen måte, enten du er godt kjent på Ljosheim eller ikke.

Du kan lese mer om Nye Ljosheim her.