Støtte til byggeprosjektet

Som dere alle sikkert har registrert går det nå godt framover med å reise nye Ljosheim. Snekkerarbeidet er kommet godt i gang, og vi ser konturene av et fantastisk bygg reise seg. Byggeprosjektet er gjort mulig gjennom gaver fra mange som er glade i Ljosheim.

Vi er nå inne i en fase av prosjektet hvor mye av kostnadene påløper. Det er derfor sendt ut mail til de som tidligere har tegnet seg for gavebeløpet med informasjon om innbetaling. Dersom du har gitt tilsagn om gave, men ikke fått mail, så ta kontakt med Hans Jacob Reinlund Sæther.

Det er også mulig for nye givere å støtte prosjektet, enten med engangsbeløp eller månedsbeløp. Alle tilsagn om gaver behandles kun av en person og er ellers anonyme. Det er mulig å få innberettet gave som fradragsberettig ihht skattereglene for gave til frivillige organisasjoner. Ønsker du å gi gave eller få informasjon om hvordan du betaler inn eller får skattefradrag, ta kontakt med Hans Jacob Reinlund Sæther på 918 68 297

Barne- og ungdomsarbeidet

Vi er svært takknemlige for alle som bidrar på mange forskjellige måter på Ljosheim. Det hadde ikke vært mulig å drive som vi gjør uten denne innsatsen. Nå ønsker vi å samle flest mulig av de som er, eller ønsker å bli, engasjert i barne- og ungdomsarbeidet vårt. 

Johannes Olsen i Indremisjonssamskipnaden kommer til oss fredag 19.06. kl. 17.00 for å fortelle om ungdomsarbeidet på de bedehusene som er tilsluttet deres organisasjon. Det vil bli informasjon om og samtale omkring disse viktige tingene.

Nå har vi jo ikke eget hus, og barneskolen er heller ikke mulig å bruke i disse tider. Derfor blir arrangementet på Danielsen Ungdomsskole på Vea. Samlingen vil vare omlag 3 timer, og det blir servering av både varm mat og kald drikke - og naturligvis kaffe ++.

Arrangementet er helt åpent, og du er velkommen selv om du ikke har direkte tilknytning til noe arbeid på Ljosheim.

VELKOMMEN!

Undersøkelse – Deg og Ljosheim

Det er fint å få sagt hva man tenker, men det er ikke alltid så lett å få det til. Derfor har bedehusstyret nå lagt ut en undersøkelse hvor akkurat det er mulig. Vi håper at alle som regner seg som tilhørende til Ljosheim vil ta seg tid til å svare. Samtidig setter vi stor pris på om også andre vil delta. Kanskje har du lyst til å gå mer på Ljosheim i fremtiden? Da er du velkommen til det.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i ordinær drift på bedehuset og ikke slik som det er i disse corona-tider og byggetider. Besvarelsene er anonyme, og det vil ikke på noen måte fremkomme hvem som har svart så lenge man ikke skriver noe sporbart av egen vilje. Resultatet vil bli behandlet og analysert internt i bedehusstyret.

 

Lysglimt i disse tider

Mange menigheter har allerede gjort det - lagt ut opptak av møter og slikt. Det er dyrebart i disse tider hvor vi er avskåret fra å samles på ekte. Vi er takknemlige for alt godt som blir gjort tilgjengelig for oss alle på denne måten. Vi på Ljosheim ønsker også å bidra i dette.

Vi vil prøve å legge ut korte videoandakter (5-10 min), holdt av mennesker som har tilknytning til Ljosheim. I utgangspunktet satser vi på to ganger i uken, og andaktene vil bli publisert på Facebook mandag og torsdag. Naturligvis vil de ligge ute en stund slik at man kan se dem når det måtte passe.

I tillegg vil de bli lagt ut her på hjemmesiden vår. Du finner dem under Lysglimt. Og det er nettopp det vi ønsker at de skal være - et streif av lys fra ham som virkelig er Verdens Lys.

 

Hanne Reinlund Sæther er førstemann ut med den spennende serien: Kva gjorde Jesus? Følg med, følg med!

 

Påskemøter i tekst og tale

Kristendommen er så enkel at selv et barn kan forstå dens hovedsaker. Samtidig har den det vakre med seg at det alltid er mer å oppdage og flere ting å glede seg over. Det er mulig å trenge enda dypere inn i evangeliet. Nettopp påsken kan være tiden for slikt.

På Ljosheim var det blant annet satt opp påskemøter i samarbeid med andre lokale bedehus. Taler på disse var Svein Helge Bergfjord, og emnet var "De fire hoved-offer i 3.Mosebok". Nå er disse samlingene naturligvis blitt avlyst, men talene vil allikevel bli gjort tilgjengelige her på Ljosheim.no, både i skriftlig og muntlig form. Serien er delt inn i fem deler, og de vil bli publisert etterhvert som vi skrider inn i høytiden.

Utgivelsesplan:

 • Lørdag før palmesøndag: Del 1 - Innledning
 • Palmesøndag:  Del 2 - Brennofferet
 • Tirsdag i påsken: Del 3 - Matofferet
 • Torsdag i påsken: Del 4 - Takkofferet
 • Langfredag: Del 5 - Syndofferet

 

Taleopptak


Artikler


DEL 1 – Innledning

DEL 2 – Brennofferet.

DEL 3 – Matofferet

DEL 4 – Takkofferet

DEL 5 – Syndofferet

 


Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø er født 17. juli 1995 og er oppvokst i Kopervik. Han har utdannet seg til historiker ved Universitet i Stavanger og har vært aktiv i ulike kristne sammenhenger siden 2012. Han er styreleder for Norsk Bedehusmuseum på Fosen bedehus, leder for Vest-Karmøy yngre lokalhistoriske forening og har de siste to årene reist som frivillig predikant for Det Norske Misjonsselskap, område Haugaland. Til vanlig er han aktiv på bedehuset Ljosheim, Sævelandsvik, hvor han også har vært en del av Ljosheim Ungdomsforenings styre siden høsten 2018. Nå studerer han praktisk pedagogisk utdanning ved Universitet i Stavanger og ser frem til å tiltre som lærer om det dukker opp en passende stilling.

Tryggare kan ingen vara

Det er litt av en tid vi lever i. Butikker, skoler og flyplasser er stengt. Også utallige kirker og bedehus har måttet lukke dørene, slik også på Ljosheim. Vi forholder oss til de retningslinjene som myndighetene til enhver tid gir - og ser frem til andre dager.

I mellomtiden finnes det mange muligheter. Flere menigheter i området har live-sendinger. Ellers finnes det mange gode opptak og ressurser på nettet. På våre nettsider vil du også finne noen nyttige lenker.

Nå har Elise skrevet et vakkert vitnesbyrd ut fra sangen "Tryggare kan ingen vara", noe vi virkelig behøver å høre i denne tiden. Les andakten her.

Ljosheim er revet – se video

Dagen måtte komme. Men det er ikke fritt for at det var med blandede følelser at det gamle og kjære bygget omsider ble helt jevnet med jorden. En stor innsats var allerede lagt ned for å fjerne kledning, skifer, vinduer og annet som måtte bort før Jøran kunne komme med gravemaskinen. Og når han kom, gikk det fort. I løpet av en lørdag var et av Sevlands landemerker forduftet.

Men nå er det like før et nytt bedehus blir sådd på den samme tomten. Når alle erklæringer og formaliteter var på plass, var kommunen særdeles rask med å gi oss den endelige igangsettingstillatelse. Vi kjenner at det kribler etter å ta fatt. Tømrerarbeider er planlagt å ta til i april/mai, og før den tid skal det skytes, planeres og støpes grunnmur. Vi regner med å være ferdig utvendig til sommeren.

Økonomien har vi god kontroll på, og budsjettet har ingen sprekker så langt. På toppen av det hele har vi fått en raus pengegave av Skudenes & Åkra Sparebank. Mer om dette vil komme etterhvert. I tillegg er vi av et annet firma blitt forært all innvendig belysning. Vi har ikke ord, men er veldig takknemlige. Slik støtte betyr mye for oss.

Her kan du se en flott film som Anna Nag Brekkå laget fra dagen da huset ble revet (skru på lyd).

Du kan lese mer om prosjektet og se bilder fra rivningsarbeidet her.

Avlyste aktiviteter

På grunn av den pågående smittesituasjonen med coronavirus, har styret på Ljosheim besluttet at alle åpne arrangementer ut mars måned avlyses. Det gjelder både ordinære møter og alt barne- og ungdomsarbeid. Dette på bakgrunn av risikovurderinger og de siste restriksjoner fra Karmøy kommune.

Ljosheim ønsker å ta på alvor de retningslinjer som gis fra helsemyndighetene. Vi vil komme tilbake med oppdateringer når det blir aktuelt.

Årsmøte 2020

Hadde vi ikke nylig årsmøte? Tiden flyr, og plutselig var det tid for nytt. Det har vært et begivenhetsrikt år med fine møter og mange aktiviteter, men også generalforsamlinger, styremøter, komitémøter og mye annet. Midt i en travel periode var der derfor ekstra gledelig at vi denne gangen fikk et reelt valg til det nye bedehusstyret. Vi hadde rikelig med kandidater. Det gleder og inspirerer.

Kveldens andakt handlet om Jerusalems murer. Disse var jo ment å beskytte det utvalgte folket i hine dager. Men det var ikke bare den gang - også i dag behøver Guds forsamling noen murer omkring seg - ikke som tvangstrøye, men som beskyttelse. Naturlig nok vil det alltid være en viss forskjell på innenfor og utenfor. Det er jo litt av poenget. Men en mur er meningsløs om den ikke har en port, og slike var det mange av omkring Jerusalem. Også vi ønsker å ha slike porter hvor vi ønsker hjertelig velkommen inn.

Kasserer la frem et ryddig og fint regnskap, og formann i byggekomité gav oss status på Nye Ljosheim. Alt går som det skal, og riving av eksisterende bygg er nært forestående. Allerede førstkommende lørdag blir stillaset satt opp slik at vi kan begynne å plukke ned. Akkurat denne dagen blir det "fritt oppmøte" - har du anledning til å være med, er vi takknemlige for det.

Det ble også lagt frem et forslag om en mindre endring i statuttene. Disse strekker seg langt tilbake i tid, og vi er stolte av dem. En av paragrafene omhandler fundamentet som virksomheten er bygget på. I ti punkter omtales slikt som bibelens troverdighet, treenigheten, frelsesverket og andre viktige saker. Du kan lese alle sammen her.

Imidlertid er det gjort noen tanker om at innledningen bør oppfordre til lojalitet, mer enn samvittighetsfull overbevisning. I praksis har det hittil fungert fint som det har vært, og det ville det sikkert gjort videre også. Men nå som vi har fått ny nettside hvor vi også ønsker å synliggjøre vårt ståsted, falt det naturlig å se på disse tingene. Forsamlingen stemte ja til å ta dette opp til ny avstemning på neste generalforsamling.


Det nye bedehusstyret:

 • Borghild Lindeflaten Nilsen
 • Nina Kristoffersen
 • Eivind Ånensen
 • Ronny Tangen
 • Jon Ivar Sund
 • Elisabeth Sjøen
 • Lene Ånensen Heng
 • Lars Reinlund (vara)
 • Jorunn S. Lende (vara)

Forslag til endring i statutter:

§2 Huset kan til enhver tid benyttes til vekkende og oppbyggende møter av enkeltpersoner og organisasjoner, både lutherske og andre som anerkjenner punktene i §3, både i indre og ytre misjon. Det kan holdes fester og utlodninger og tas opp kollekt til nevnte virksomhet.

§3 Til nevnte bruk i §2 kan huset kun benyttes av personer som her vil virke i overenstemmelse med følgende punkter:

Hva julen egentlig handler om

Mange av oss forbinder julehøytid med fred, harmoni, familiehygge og juleevangeliet. Kontrasten kunne vel ikke vært større for soldatene som lå i skyttergravene 24.desember 1914. Krigen hadde allerede vart i 5 måneder og soldatene lengtet hjem.

Det var noe helt annet enn fred de hadde opplevd disse månedene. Døden sneik seg frem både gjennom kuler, flammekastere og gassvåpen. Allerede var over 1 000 000 soldater døde.

Denne kvelden, julaften 1914, hadde noen tyske soldater pyntet skyttergraven både med lys og juletre. En tysk soldat våget å rope ut: «Merry Christmas» til de britiske soldatene. Og ganske raskt kom det svar tilbake: «Frohe Weinachten»...

 

Odd Erik Eriksson har skrevet en vakker og tankevekkende andakt om hva julen egentlig handler om. Les hele andakten her.